Polityka prywatności

POLITYKA OCHRONY DANYCH

Niniejsza polityka ma na celu uregulowanie zgodności przetwarzania danych osobowych oraz poszanowania praw osób zainteresowanych w związku z utworzeniem strony internetowej www.cameo-europe.com przez firmę Cameo Europe SAS. Tekstami odniesienia dla niniejszych zasad są GRPD (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) oraz znowelizowana ustawa francuska „Informatique et Libertés”. Pojęcia używane w niniejszej polityce są zdefiniowane w GDPR, w tym pojęcia przetwarzania, danych osobowych lub danych osobowych, osób, których dane dotyczą i administratora danych.

Cameo Europe SAS zobowiązuje się do poszanowania prywatności i ochrony danych osobowych swoich użytkowników. Zobowiązujemy się do określenia i stosowania odpowiednich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

W tym tekście informujemy, w jaki sposób będą przetwarzane i chronione Państwa dane osobowe.

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA LECZENIE?

Cameo Europe SAS – Château de Noue F-02600 Villers-Cotterêts – immatrykulacja 490 016 516 000 18 – jest administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z ogólnymi przepisami o ochronie danych (GDPR).

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: cil@dalival.com

JAKIE RODZAJE DANYCH OSOBOWYCH GROMADZIMY?

Naszą stronę internetową można odwiedzać bez ujawniania danych osobowych.

Niektóre z usług wymagają jednak gromadzenia i przechowywania szeregu automatycznie rozpoznawanych elementów: daty i godziny, adresu IP, nazwy domeny, oprogramowania przeglądarki, systemu operacyjnego (jeśli przeglądarka przekazuje te informacje), adresu odwiedzanej strony (jeśli przeglądarka go udostępnia), żądanego obiektu oraz stanu realizacji żądania.

Zbieranie tych danych odbywa się za pomocą plików cookies, przeznaczonych do poprawy jakości naszych usług oraz do celów statystycznych.

Cameo Europe SAS gromadzi i przetwarza dane osobowe w sposób uczciwy i zgodny z prawem.

Dane zbierane poprzez formularz kontaktowy to: imię i nazwisko, firma, telefon, adres, adres e-mail.

Dane zbierane poprzez formularz „prośba o zdjęcie” to: imię i nazwisko, firma, telefon, adres, adres e-mail.

Zbieramy dane osobowe, które dobrowolnie podajesz, gdy wypełniasz formularz kontaktowy z prośbą o zdjęcia lub wysyłasz do nas e-mail.

Cameo Europe SAS upewnia się, że dane są aktualizowane podczas całego procesu, tak aby nie były one nieaktualne. Cameo Europe SAS nigdy nie kojarzy informacji wprowadzonych w formularzu z plikami cookies, które są przechowywane w urządzeniu użytkownika.

DLACZEGO GROMADZIMY DANE?

Formularze kontaktowe: aby odpowiedzieć na Państwa zapytania wyrażone za pomocą formularzy lub za pomocą środków kontaktu dostępnych na stronie.

Prośba o obraz: dostarczyć zdjęcia.

Cameo Europe SAS dokonuje tych zabiegów zgodnie ze swoim uzasadnionym interesem, aby odpowiedzieć na przesłane nam zapytania, z wyjątkiem: działań poszukiwawczych, które są oparte na zgodzie i działań umownych opartych na realizacji umowy (zamówienie, dostawa).

Przeglądanie strony internetowej, wypełnianie formularzy i otrzymywanie wiadomości oraz działania prospektywne są oczywiście opcjonalne. Dane do wypełnienia formularzy są obowiązkowe, oznaczone *, aby umożliwić nam kontakt z Tobą i jak najlepiej odpowiedzieć na Twoje prośby.

JAK SĄ TRAKTOWANE I ZABEZPIECZONE TWOJE DANE OSOBOWE?

Przechowujemy Twoje dane osobowe w celu administrowania żądanym działaniem.

Cameo Europe SAS określa i wdraża środki niezbędne do ochrony przetwarzania danych osobowych, aby uniemożliwić dostęp do nich nieupoważnionym osobom trzecim oraz zapobiec utracie, zmianie lub ujawnieniu danych.

GDZIE I JAK DŁUGO BĘDĄ PRZECHOWYWANE TWOJE DANE?

Cameo Europe SAS nie przechowuje danych osobowych dłużej niż przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania, z poszanowaniem obowiązujących ograniczeń prawnych i regulacyjnych.

Jeśli jesteś Klientem lub Partnerem, Twoje dane są przechowywane przez okres trwania umowy oraz 3 lata po jej zakończeniu, chyba że istnieją szczególne ograniczenia prawne.

Jeśli jesteś Prospect, Twoje dane są przechowywane przez 3 lata od ostatniego kontaktu z firmą, chyba że istnieją szczególne ograniczenia prawne.

Jeśli jesteś kandydatem na stanowisko, Twoje dane aplikacyjne są przechowywane przez 2 lata, z wyjątkiem sytuacji, gdy firma Cię zatrudnia.

Okres ważności plików cookie wynosi maksymalnie 13 miesięcy.

Przechowujemy Państwa informacje tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia powyższych celów lub tak długo, jak wymaga tego od nas prawo.

Następnie Twoje dane osobowe zostaną usunięte. Te same dane osobowe mogą być przechowywane w kilku miejscach. Oznacza to, że informacje mogą być usunięte z jednego miejsca i przechowywane w innym, gdy są nadal potrzebne.

KOMU PRZEKAZYWANE SĄ TWOJE DANE OSOBOWE?

Odbiorcą Państwa danych osobowych jest Cameo Europe SAS. Dostęp do danych osobowych mają również zewnętrzni dostawcy usług technicznych Cameo Europe SAS zaangażowani w rozwój, rozpowszechnianie, obsługę i konserwację Strony, w tym deweloper i host.

Tylko odpowiednio upoważnieni odbiorcy mają dostęp, w ramach polityki zarządzania dostępem, do informacji niezbędnych do ich działalności. W istocie Cameo Europe SAS określa zasady dostępu i poufności mające zastosowanie do przetwarzanych danych osobowych.

Sprawujemy kontrolę i ponosimy odpowiedzialność za wykorzystanie danych osobowych, które nam Państwo przekazują. Niektóre dane mogą być przechowywane lub przetwarzane w komputerach znajdujących się w jurysdykcjach poza UE i EOG, których przepisy dotyczące danych osobowych mogą różnić się od przepisów UE. W takich przypadkach zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia, że przetwarzanie danych w tym kraju zapewnia ochronę danych równoważną ochronie we Francji.

JAK CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Cameo Europe SAS and its technical service providers use technical and organizational security measures to protect your data against manipulation, loss, destruction or unauthorized access.

W miarę możliwości dane osobowe przekazywane Cameo Europe SAS będą zaszyfrowane, aby zapobiec ich niewłaściwemu wykorzystaniu przez inne osoby.

Nasze procedury bezpieczeństwa są stale aktualizowane i oparte na postępie technicznym.

Nasi pracownicy oraz pracownicy naszych podwykonawców, którzy mają dostęp do danych osobowych, podlegają umownemu obowiązkowi zachowania poufności.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR), masz następujące prawa:

– Zezwolenie na dostęp

– Prawo do sprostowania

– Prawo do usunięcia danych

– Prawo do ograniczenia leczenia

– Prawo do przenoszenia

– Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych z uzasadnionych powodów i zautomatyzowanego podejmowania decyzji indywidualnych, w tym profilowania

– Prawo sprzeciwu w odniesieniu do poszukiwań handlowych

– Prawo do ustalenia ogólnych lub szczegółowych wytycznych dotyczących zatrzymywania, usuwania lub przekazywania danych osobowych po śmierci użytkownika.

Aby skorzystać z tych praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych w tym urządzeniu, można skontaktować się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych:

– pocztą elektroniczną: cil@dalivalcom

– pocztą: Terrena – CIL / Cameo Europe, 7 avenue Jean Joxé, CS 20148, 49002 Angers cedex 01, FRANCJA

Podczas korzystania z praw możemy poprosić o przedstawienie dowodu tożsamości. W przeciwnym razie nie będziemy w stanie przetworzyć Twojego żądania i zastrzegamy sobie prawo do nieuwzględnienia go.

Jeśli po skontaktowaniu się z nami uważasz, że Twoje prawa do komputera i wolności nie są respektowane, możesz złożyć skargę do CNIL.

GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ

Możesz korzystać z naszej strony internetowej bez pozostawiania danych osobowych, pod warunkiem, że nie jest to konieczne do świadczenia zamówionej przez Ciebie usługi. Korzystając z naszej strony internetowej, przechowujemy dane z różnych względów bezpieczeństwa. Informacje te mogą obejmować nazwę Państwa dostawcy usług internetowych, stronę internetową, z której korzystaliście Państwo w celu połączenia się z naszą witryną, strony odwiedzane przez Państwa na naszej witrynie oraz Państwa adres IP.

WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIE

Ta strona używa plików cookie.

Cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na dysku twardym przez przeglądarkę internetową. Przechowują one określone informacje (takie jak wybór języka lub strony), do których przeglądarka powraca przy następnej wizycie na naszej stronie.

We use cookies necessary for technical reasons, without which the functionality of the site is limited.

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową po raz pierwszy, pojawia się na niej baner internetowy. Baner ten informuje, że używamy plików cookie i że łączymy Państwa z tą stroną. Następnie mogą Państwo zezwolić lub odmówić korzystania z tych plików cookie.

Pliki cookie można łatwo usunąć z komputera lub urządzenia mobilnego za pomocą przeglądarki. Masz możliwość wyłączenia plików cookie lub otrzymania powiadomienia za każdym razem, gdy nowy plik cookie zostanie wysłany do Twojego komputera lub urządzenia mobilnego. Pamiętaj, że jeśli wyłączysz pliki cookie, nie będziesz mógł dłużej korzystać z naszych funkcji.

Techniczne pliki cookie są niezbędne do nawigacji na naszej stronie internetowej, jak również do dostępu do różnych produktów i usług. Techniczne pliki cookie umożliwiają w szczególności rozpoznanie użytkownika, wskazanie jego przejścia na tej lub innej stronie, a tym samym zwiększenie komfortu przeglądania: dostosowanie prezentacji strony internetowej do preferencji wyświetlania terminala użytkownika (używany język, rozdzielczość ekranu), zapamiętanie haseł i innych informacji związanych z formularzem wypełnianym przez użytkownika na stronie internetowej (rejestracja lub dostęp do strefy dla członków).

Techniczne pliki cookie mogą być również wykorzystywane do wdrażania środków bezpieczeństwa (tak jest na przykład w przypadku, gdy użytkownik jest proszony o ponowne zalogowanie się do strefy użytkownika po upływie określonego czasu). Te pliki cookie nie mogą być dezaktywowane lub ustawione, w przeciwnym razie nie będzie w stanie uzyskać dostęp do strony internetowej i / lub usług witryny.

Nie zarządzamy reklamowymi plikami cookie na naszej stronie internetowej.

JAK USUNĄĆ PLIKI COOKIE?

Odrzuć ciasteczko przez przeglądarkę:

Użytkownik może w każdej chwili zdecydować się na wyłączenie wszystkich lub części plików Cookies. Twoja przeglądarka może być również ustawiona tak, aby informowała Cię o plikach Cookies umieszczonych w Twoim urządzeniu i prosiła o ich akceptację lub nie (w zależności od przypadku lub w całości). Przypominamy jednak, że wyłączenie wszystkich plików Cookies uniemożliwi Ci korzystanie z naszej strony w normalnych warunkach, z wyjątkiem podstawowych funkcji.

Jeśli używasz przeglądarki Explorer: kliknij na przycisk „Narzędzia”, a następnie „Opcje internetowe”. W zakładce „Ogólne”, „Historia przeglądania”, kliknij „Ustawienia”. Następnie kliknij na „Wyświetl pliki” i wybierz go lub Cookies, które chcesz wyłączyć. Następnie zamknij okno zawierające tę listę Cookies i kliknij „OK” dwa razy, aby powrócić do Internetu.

Jeśli używasz przeglądarki Firefox: kliknij ikonę menu Firefox, następnie przycisk „Narzędzia”, a następnie „Opcje”; w oknie, które się pojawi, wybierz „Prywatność” i kliknij „Usuń określone pliki cookie”. Wybierz pliki cookie, które chcesz wyłączyć i usuń je.

Jeśli korzystasz z przeglądarki Safari: kliknij na przycisk „Ustawienia”, a następnie „Preferencje”. W oknie, które się pojawi, wybierz „Prywatność / Bezpieczeństwo”, a następnie kliknij „Wyświetl pliki cookie”. Wybierz pliki cookie, które chcesz dezaktywować i kliknij na „Usuń” lub „Usuń wszystkie”.

Jeśli używasz przeglądarki Chrome: kliknij na ikonę menu Chrome, a następnie „Ustawienia”. Na dole strony kliknij na „Pokaż ustawienia zaawansowane”. W sekcji „Prywatność” kliknij „Ustawienia treści”. Aby wyłączyć pliki cookie: wybierz opcję „Zabroń wszystkim witrynom przechowywania danych”, kliknij „Pliki cookie i dane witryny”, a następnie najedź na witrynę, która utworzyła plik cookie i kliknij X w prawym rogu lub kliknij „Usuń wszystko”.

HYPERLINKI

Praktyki opisane w niniejszym oświadczeniu o polityce prywatności dotyczą wyłącznie strony internetowej www.cameo-europe.com.

Na naszej stronie mogą znajdować się linki zewnętrzne z innych serwisów/podmiotów związanych z Cameo Europe SAS, w celach partnerskich. Użytkownik może zapoznać się z polityką prywatności innych serwisów/podmiotów podczas odwiedzania ich stron(y).

Zwracamy uwagę na fakt, że nie odpowiadamy w żaden sposób za politykę prywatności i zawartość innych stron internetowych.